حرفه ای ترین شیوه خالی کردن حساب بانکی مردم!

فیلم /
شناسه خبر: 440523

سرقت حرفه ای کارت عابر بانک توسط یک تیم سه نفره را در فیلم ذیل مشاهده می کنید