برخی مسئولان کشوری دیروز پاسخگوی سوالات خبرنگاران در حیاط دولت بودند.