علی انصاریان عذرخواهی کرد

فیلم /
شناسه خبر: 440078

علی انصاریان فوتبالیست سابق و مجری برنامه ورزشگاه، بابت سوءبرداشتی که از نتیجه حرفش به وجود آمده بود از مردم افغانستان عذرخواهی کرد

کلمات کلیدی