کوچک‌ترین کلیسای ایران

فیلم /
شناسه خبر: 439916

این کلیسا متعلق به فرقه‌ ارتدوکس‌ها است و این روزها بیش از آنکه کارکرد مذهبی داشته باشد، سازه‌ای تاریخی به شمار می‌آید که گردشگران را به کوچه پس کوچه‌های بافت قدیم قزوین می‌کشاند

کلیسای کانتور در سال‌های جنگ جهانی دوم در قزوین ساخته شد. این کلیسا متعلق به فرقه‌ ارتدوکس‌ها است و این روزها بیش از آنکه کارکرد مذهبی داشته باشد، سازه‌ای تاریخی به شمار می‌آید که گردشگران را به کوچه پس کوچه‌های بافت قدیم قزوین می‌کشاند.

این کلیسا در بافت تاریخی قزوین و در خیابان دارایی واقع شده است. به کلیسای کانتور قزوین برج ناقوس نیز گفته می‌شود.

کلیسای کانتور دارای نقشه چلیپایی یا صلیبی است. برای ورود به این کلیسا نخست باید از یک ورود کوتاه با انبوهی از گلدان‌ها بگذرید و بعد وارد فضای هال می‌شوید. در هال دو در به سمت دو اتاق کوچک باز می‌شود؛ اتاق کشیش در سمت چپ و اتاق غسل تعمید کودکان در سمت راست قرار گرفته است.