سرنوشت نا معلوم ...

عکس /
شناسه خبر: 420728

اینجا هرات است ،شهری از افغانستان ،با مردمانی صبور که هر روز خود را در جنگ پنهان و آشکار آغاز می‌کنند و همین ، سرنوشت آنها را نا معلوم کرده است. انگار آتش جنگ نمی‌خواهد از این دیار برود درحالی که مردم اینجا می‌خواهند مثل همه دنیا در آرامش زندگی کنند . عکس ها توسط تلفن همراه ثبت شده است.

 
 
  
 
 
 
  سرنوشت نا معلوم ...
  سرنوشت نا معلوم ...
  سرنوشت نا معلوم ...
  سرنوشت نا معلوم ...
  سرنوشت نا معلوم ...
  سرنوشت نا معلوم ...
  سرنوشت نا معلوم ...