این روزها به دلیل ایام محرم و نذری دادن دیده می شود که عزاداران در جمع آوری زباله سهل انگاری می کنند و باعث زحمت رفتگران می شوند.میترا حجار در اعتراض به این حرکت عزاداران با این پست از رفتگران حمایت کرد.

میترا حجار با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: رفتگران از لشگریان یزید نیستند.