اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

 • شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

همزمان با روز صنعت دفاعی، نخستین هواپیمای بومی جنگنده پیشرفته مجهز به سامانه های اویونیک و کنترل آتش پیشرفته بومی نسل ۴ با نام کوثر با حضور حسن روحانی رییس دولت دوازدهم تولید و به پرواز درآمد./ مهر

 پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

 پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

 پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

 پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

 پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

 پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

 پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

 پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

 پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

 پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

 پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

 پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

 پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

کپی