اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

پدیده ناخوشایند سلفی در تشیع پیکر انتظامی+ تصاویر

پدیده ناخوشایند سلفی در تشیع پیکر انتظامی+ تصاویر

این روزها سلفی گرفتن که از آن به «پدیده نوظهور» یاد می شود به یک معضل در جامعه تبدیل شده است و سلفی‌بگیران حاضر هستند در هر شرایطی حتی بدون توجه به مکانی که در آن قرار گرفته‌اند تصویری به ثبت برسانند. در مراسم تشیع پیکر عزت الله انتظامی بازهم شاهد این پدیده زشت بودیم .

  پدیده ناخوشایند سلفی در تشیع پیکر انتظامی+ تصاویر

پدیده ناخوشایند سلفی در تشیع پیکر انتظامی+ تصاویر

  پدیده ناخوشایند سلفی در تشیع پیکر انتظامی+ تصاویر

پدیده ناخوشایند سلفی در تشیع پیکر انتظامی+ تصاویر

  پدیده ناخوشایند سلفی در تشیع پیکر انتظامی+ تصاویر

پدیده ناخوشایند سلفی در تشیع پیکر انتظامی+ تصاویر

  پدیده ناخوشایند سلفی در تشیع پیکر انتظامی+ تصاویر

پدیده ناخوشایند سلفی در تشیع پیکر انتظامی+ تصاویر

  پدیده ناخوشایند سلفی در تشیع پیکر انتظامی+ تصاویر

پدیده ناخوشایند سلفی در تشیع پیکر انتظامی+ تصاویر

  پدیده ناخوشایند سلفی در تشیع پیکر انتظامی+ تصاویر

پدیده ناخوشایند سلفی در تشیع پیکر انتظامی+ تصاویر

  پدیده ناخوشایند سلفی در تشیع پیکر انتظامی+ تصاویر

پدیده ناخوشایند سلفی در تشیع پیکر انتظامی+ تصاویر

کپی