اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

مدیریت مصرف برق خانگی زندگی چه کسانی را نجات می دهد

مدیریت مصرف برق خانگی زندگی چه کسانی را نجات می دهد

ایران یکی از تابستان های سخت را به لحاظ تامین انرژی بویژه آب و برق سپری می کند گزارشها در باره اثرات قطعی برق در مراکز مختلف بیمارستانی، کارخانجات و زندگی هموطنان جنوب نشین تکان دهنده است. در این موشن گرافی به صورت ملموس شما با میزان تاثیر صرفه جویی در استفاده از وسایل پرمصرف بر چرخه کار بیمارستان ها، مراکز درمانی و کارخانجات و ... آشنا می شوید و این که خاموشی های تابستان چه پیامدهای ترسناک در زندگی جمع زیادی از شهروندان دارد

مدیریت مصرف برق خانگی زندگی چه کسانی را نجات می دهد

کپی