اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

محاسبه مهریه در دوران بحران قیمت سکه چگونه است

محاسبه مهریه در دوران بحران قیمت سکه چگونه است
سید محمد دهنوی وکیل دادگستری

التهاب و بحران بازار ارز و سکه فقط هزینه زندگی برای خانواده ها را افزایش نداد بلکه سوالات و تردیدهای بسیار در میان زوج های جوان در مسیر اداره زندگی مشترک ایجاد کرد یکی از سوالات رایج بحث تنظیم مهریه در روزهای نوسان قیمت سکه است

ایران آنلاین / از جمله حقوقی که زن با وقوع عقد نکاح از آن بهره‌مند می‌شود مهریه است.

در رابطه با نحوه مطالبه مهریه در قوانین جاری کشور راه‌های مختلفی پیش‌بینی گردیده است. نخست اینکه زن تا مهر (مهریه) به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد (عندالمطالبه) و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

در رابطه با نحوه مطالبه مهریه در قوانین جاری کشور راه‌های مختلفی پیش‌بینی گردیده است. نخست اینکه زن تا مهر (مهریه) به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد (عندالمطالبه) و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در منابع فقهی از این حق به‌عنوان حق حبس نام برده شده است. بنابراین در صورتی‌ که زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید دیگر نمی‌تواند از حق حبس استفاده نماید معذالک حق مطالبه مهریه برای زن به قوت خود باقی است.

دوم: در مواردی که مهریه زن عین معینی مانند ملک و خانه یا ماشین و هر چیز دیگری که هنگام عقد تعیین و طرفین به نوع و میزان و مشخصات آن آگاهند باشد، زن می‌تواند در صورت امتناع شوهر از تحویل آن الزام وی را از دادگاه صالح بخواهد و در واقع مهر خود را دریافت یا از حق حبس استفاده نماید.
سوم: در مواردی که مهر زن وجه رایج کشور باشد زن می‌تواند مهریه خود را متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد از شوهر خود مطالبه و دریافت نماید.
چهارم: در مواردی که تمام یا قسمتی از مهریه انجام عملی باشد مانند آنکه قید گردد شوهر زن را به سفر حج بفرستد و از انجام آن امتناع نماید، زن می‌تواند در صورت فراهم بودن امکان سفر هزینه آن را از شوهر خود مطالبه و دریافت نماید.
پنجم: در مواردی که مهر زن سکه (طلا) تمام بهار آزادی رایج در کشور باشد چنانچه مطابق ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 91/12/1 میزان‌ آن در زمان وقوع عقد تا 110 سکه یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد بر تعداد
110 عدد سکه فقط ملائت (استطاعت‌ مالی) شوهر ملاک پرداخت است.
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:
اگر استیفاء محکوم به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد (از محکوم علیه مالی‌ شناسایی نگردد) محکوم علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود.. با توجه به آنچه که به‌عرض‌ رسید در هر صورت زوج (شوهر) مکلف به پرداخت مهریه همسر خود می‌باشد و چنانچه به هر دلیل توانایی پرداخت مهریه همسر خود را به‌طور یکجا نداشته باشد می‌تواند با توافق زن به‌صورت تقسیط پرداخت نماید یا چنانچه با حکم دادگاه محکوم به پرداخت مهریه گردیده می‌تواند با تقدیم دادخواست اعسار به دادگاه صادر‌کننده حکم درخواست نماید مهریه را به‌صورت اقساط پرداخت نماید دادگاه در صورت احراز اعسار زوج (شوهر) پرداخت مهریه را به‌صورت تقسیط و میزان اقساط را تعیین می‌نماید. در صورتی که اقساط تعیین شده میزان معینی از مهریه از جنب سکه تمام بهار آزادی باشد محکوم علیه می‌تواند معادل ریالی آن را به نرخ روز که از طریق بانک مرکزی اعلام می‌گردد بپردازد.
متذکر می‌گردد مهریه از دیون ممتازه به شمار می‌رود با این توضیح که چنانچه شوهر در مقابل افراد متعددی بدهکار باشد ابتدا مهریه زن از اموال و دارایی وی تأمین و سپس دیون سایر طلبکاران پرداخت خواهد شد.
لازم به ذکر است در شرایطی که به‌خاطر اوضاع اقتصادی و تورم بیش از حد و افزایش چشمگیر قیمت سکه تمام بهار آزادی محکوم علیه قادر به پرداخت اقساط خود نباشد می‌تواند بامراجعه به دادگاه درخواست تعدیل تقسیط مهریه نموده و در صورت پذیرش درخواست مذکور از سوی دادگاه با اقساط تعیین شده، نسبت به پرداخت مهریه همسرش اقدام نماید./ روزنامه ایران

کپی