اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

کمیته تعیین وضعیت باشگاه نفت تهران را محکوم کرد

کمیته تعیین وضعیت باشگاه نفت تهران را محکوم کرد

کمیته وضعیت فدراسیون رأی خود را درباره شکایت علی اکبر یوسفی از باشگاه نفت تهران اعلام کرد.

ایران آنلاین / در پی شکایت علی اکبر یوسفی از باشگاه نفت تهران، کمیته وضعیت فدراسیون باشگاه مربوطه را به پرداخت مبلغ 450/000/000 ریال بابت قرارداد و 9/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق علی اکبر یوسفی اعلام کرد. این رأی غیرقطعی است.

کپی