دغدغه های یک اعدامی پای چوبه دار

حوادث /
شناسه خبر: 396678

محکوم اعدامی که در واپسین دقایق زندگی اش پشیمان و نگران قضاوت دختر 9 ساله اش بود، پای چوبه دار اعترافات تکان دهنده ای کرد.

ایران آنلاین /مرتضی 35 ساله که قرار بود تا دقایقی دیگر به چوبه دار سپرده شود گفت: نمی دانم بعد از اعدام من دختر ۹ ساله ام درباره پدرش چه خواهد گفت.

مرد 35ساله که قرار بود تا دقایق دیگر به جرم  محارب در ملاء عام اعدام شود، در کلانتری به تشریح چگونگی سرقت های مسلحانه از طلافروشی ها و نحوه تهیه سلاح برای ارتکاب جرم پرداخت و ادامه داد: یکی از برادرانم به جرم حمل موادمخدر اعدام شد، برادر دیگرم که در سرقت های مسلحانه با من همکاری می کرد هنگام فرار از چنگ ماموران تصادف کرد و جان سپرد. من هم قرار است امروز اعدام شوم.

وی بیان کرد: چند سال قبل به اتهام حمل موادمخدر دستگیر و زندانی شدم، اما زمانی که به مرخصی رفتم فرار کردم پس از آن هم با همدستی برادرم یک اسلحه کلاشینکف تهیه کردیم و نقشه سرقت های مسلحانه از طلافروشی ها را کشیدیم.

دقایقی بعد درحالی که ماموران او را برای اجرای حکم آماده می کردند گفت: من نباید این کارها را می کردم، اما متاسفم که با این کارهای خلاف همه خانواده ام را از دست دادم. عقربه های ساعت ۹صبح را نشان می داد که با قرائت حکم «محارب» او درحالی به چوبه دار سپرده شد که جمعیت زیادی نظاره گر اجرای حدود الهی بودند و با گفتن تکبیر از قاطعیت دستگاه قضا قدردانی می کردند./باشگاه خبرنگاراندغدغه های یک اعدامی پای چوبه دار

محکوم اعدامی که در واپسین دقایق زندگی اش پشیمان و نگران قضاوت دختر 9 ساله اش بود، پای چوبه دار اعترافات تکان دهنده ای کرد.

مرتضی 35 ساله که قرار بود تا دقایقی دیگر به چوبه دار سپرده شود گفت: نمی دانم بعد از اعدام من دختر ۹ ساله ام درباره پدرش چه خواهد گفت.

مرد 35ساله که قرار بود تا دقایق دیگر به جرم  محارب در ملاء عام اعدام شود، در کلانتری به تشریح چگونگی سرقت های مسلحانه از طلافروشی ها و نحوه تهیه سلاح برای ارتکاب جرم پرداخت و ادامه داد: یکی از برادرانم به جرم حمل موادمخدر اعدام شد، برادر دیگرم که در سرقت های مسلحانه با من همکاری می کرد هنگام فرار از چنگ ماموران تصادف کرد و جان سپرد. من هم قرار است امروز اعدام شوم.

وی بیان کرد: چند سال قبل به اتهام حمل موادمخدر دستگیر و زندانی شدم، اما زمانی که به مرخصی رفتم فرار کردم پس از آن هم با همدستی برادرم یک اسلحه کلاشینکف تهیه کردیم و نقشه سرقت های مسلحانه از طلافروشی ها را کشیدیم.

دقایقی بعد درحالی که ماموران او را برای اجرای حکم آماده می کردند گفت: من نباید این کارها را می کردم، اما متاسفم که با این کارهای خلاف همه خانواده ام را از دست دادم. عقربه های ساعت ۹صبح را نشان می داد که با قرائت حکم «محارب» او درحالی به چوبه دار سپرده شد که جمعیت زیادی نظاره گر اجرای حدود الهی بودند و با گفتن تکبیر از قاطعیت دستگاه قضا قدردانی می کردند./باشگاه خبرنگاران