اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
در برنامه چرخ با اجرای محمدرضا مقدسیان و حسین فروتن عنوان شد:

ضرورت وجود مدارس سمپاد در ایران چیست؟

ضرورت وجود مدارس سمپاد در ایران چیست؟

برنامه چرخ در پنجمین قسمت با موضوع «مدارس تیزهوشان و سمپاد و حواشی برگزاری امتحانات این مدارس» با اجرای محمدرضا مقدسیان و حسین فروتن با میزبانی دکتر افتخاری، عضو هیات مدیره آی پی ام معاون ریاضی پژوهشگاه دانش های بنیادی ،دانش آموخته مدارس علامه حلی ومدرس این مدارس صورت گرفت.

ایران آنلاین / دکتر افتخاری در پاسخ به این سوال که اساس مدارس سمپاد وضرورت وجود این مدارس چیست گفت: ازسه بعد میتوان به وجود مدارس سمپاد نگاه کنیم.اول بعد روانشناسی و فردی که نیاز یک فرد را با استعدادهای خاص درنظر می گیرد و چگونگی برآوردن نیازهای آموزشی و محیطی آن فرد را می سنجد.

بعد دوم عدالت آموزشی و مساله اجتماعی که افراد نسبت به توانایی خود سطح انتظار مختلف از نظام آموزشی داشته باشند. بعد سوم مساله استراتژیک یک کشور یاسیاست گذاری برای پرورش استعدادهای درخشان است .این ابعاد باعث میشود دولت ها به ایجاد مدارس استعدادهای درخشان مبادرت ورزند.
وی در مورد محیط و چگونگی گذران مدارس سمپاد ادامه داد: البته در کشور ما آموزش و پرورشی سروکار داریم که با بضاعت کم مجبور به اداره مدارس سمپاد است. در واقع مدارس سهم خاصی از نظر مالی دریافت نمی کنند وآنچه انجام داده می شود یا مبتنی برنظر وسلیقه مدیر مدرسه یا هزینه اولیا دانش آموز است .معلم ها هم در این مدارس نقش مهمی دارند و قدم های مثبتی درجهت استعدادیابی وپرورش این دانش آموزان انجام داده اند.
نکته مهم تعامل یا کنار هم بودن استعدادهای درخشان وبرآورده شدن نیازهایشان از این طریق است.
دکتر افتخاری در پاسخ به این سوال که درس خواندن در مدارس سمپاد در آینده روانی فرد چه تاثیری می گذارد ادامه داد: یکی از مثال ها در آینده دانش آموزان سمپاد شرکت کننده در المپیاد است . طیف وسیعی در آزمون ها شرکت می کنند ممکن است سمپادی باشند یا نباشند.

آماری که در بین المپیادها کسب کرده ام افرادی که پس از کسب موفقیت درکشور میمانند در بین دانش آموزان سمپاد آماری که در بین المپیادها کسب کرده ام افرادی که پس از کسب موفقیت درکشور میمانند در بین دانش آموزان سمپاد 48درصد وسایر افراد 42درصد بوده است واین یکی از تاثیرات مدارس استعدادهای درخشان است.
معاون ریاضی پژوهشگاه بنیادی در مورد وجود مدارس سمپاد وتامین انتظارات استعدادهای درخشان ادامه داد:وجود این مدارس از یک بعدنیازهای فرد را تامین میکند .دربعضی کشورها نیازهای روانی وآموزشی یک استعداد درخشان رابه مثابه یک فرد کم توان ذهنی که رسیدگی خاص وصرف هزینه خاص میطلبد درنظر میگیرند.بعضی کشورها از شیوه تلفیق استفاده میکنند واین استعدادها در مدارسی تحصیل می کنند که برای عموم آزاد است.
وی در مورد رعایت عدالت در پذیرش دانش آموزان مدرسه سمپاد گفت :آمار درستی برای بررسی وجود ندارد تنها داده اقتصادی که در مورد این موضوع دارم ،دریک بازده زمانی آموزش وپرورش به دانش آموزان سمپادی که یکی از اولیاء آنها کارمند آموزش وپرورش باشند سی درصد تخفیف میداد.ولی در این مدارس دانش آموزان از شهرستانهای کوچک هم دیده میشوند .امیدوارم این مدارس به اقشار خاص تعلق نگیرد.
دکتر افتخاری در پاسخ به این پرسش که آسیب های اجتماعی وجود این مدارس چیست و آیا وجود این مدارس را ضروری می دانید، گفت: قطعا موافق برنامه ویژه برای استعدادهای درخشان هستم.

اینکه بهترین برنامه جیست مساله مهمی است. برنامه تفکیکی یا غیر تفکیکی که به رویکرد جامعه برمیگردد. الان در کشورهایی مانند هنگ کنگ و سنگاپور از رویکرد غیرتفکیکی استفاده می کنند و الان بعد از کره وژاپن جز آموزش و پرورش های نظام یافته وموفق هستند.

دانش آموزان شناسایی می شوند ودر مدارسی که افراد معمولی هم حضوردارند درس می خوانند ولی کلاس های فوق برنامه برای آنها گذاشته می شود. تعامل بین افراد عادی جامعه وافاد با استعداد ویژه ایجاد می شود و در آینده دچار مشکلات ارتباطی نمی شوند.

همچنان که تعامل و ارتباط بین استعدادهای درخشان هم ایجاد می شود. مابرای استفاده ازبرنامه های دیگران وتغییر برنامه باید برنامه جدیدی بیندیشیم و سپس برنامه قبلی را حذف کنیم.
وی در مورد رشد تفکر خاص بودن و عدم تلاش در مورد دانش آموزان سمپاد ادامه داد: این فکر عجیب و غریبی به نظر می آید و در جامعه و فضای آکادمیک گستردگی ندارد. البته دانش آموز تیزهوش  یک دانش آموز سربه راه نیست و نیازهای خاص روانی دارد واگر به این نیازها توجه نشود حتی از یک فرد عادی جامعه پایین تر خواهد بود.
دانش آموخته مدارس سمپاد در پاسخ به این سوال که آیا پژوهشی درنظام آموزشی صورت گرفته که از نظر اقلیم وجامعه نیاز وجود مدارس تفکیک شده وکارخاص برای استعدادهادر آن لحاظ شده باشد گفت :آموزش وپرورش بااین رویکردپژوهشی را سفارش داده است که نمامی پژوهش ها را درسایر نقاط دنیا جمع آوری کنند ودر یک جمع بندی سطوح مختلف بررسی می شود وامکان آن در نظام ما مهیا شود.البته مامتخصصینی داریم که بهتر است به نظراتشان بیشتر توجه کنیم .امسال خوشبختانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصمیم خود به تداوم این مدارس کمک کرد .امیدوارم سازمان آموزش وپرورش با امتیازات بالا وهزینه های معقول امکانات بیشتری را در اختیار استعدادهای درخشان بگذاردتا نتایج بهتری فراهم آید.
برنامه «چرخ» کاری از گروه دانش شبکه چهار سیما است که شنبه ها ساعت ۲۱:20 به تهیه کنندگی الهه بهبودی و سردبیری محمد جباری به  صورت زنده از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

کپی