چسب زدن دهان دزدی که مدام فحاشی می کرد

حوادث /
شناسه خبر: 393561

قاضی آمریکایی دستور داد تا دهان دزدی را که در طول جلسه دادرسی مدام فحاشی می کرد را با چسب ببندند.

ایران آنلاین /به گزارش ایران آنلاین به نقل از میرر، «ویلیام فرانکلین » پس از سرقت بازداشت و دادگاه ایالتی اوهایو حضور یافت تا به پرونده قتل و سرقت مسلحانه اش رسیدگی شود اما وی در زمان دادرسی و هنگام صحبن کردن قاضی ، شاهدان و اعضای هیئت منصفه مدام حرف می زد و فحاشی می کرد و اجازه نمی داد تا جلسه دادرسی ادامه یابد به همین دلیل قاضی دادگاه از ماموران خواست برای ساکت کردن این متهم دهانش را با چسب ببندند تا فقط هنگام دفاع از خود لب به سخن بگشاید.

---
---
---
---