اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹

سخنی که این بار از زبان یک اصولگرا بیان می شود/ وظیفه ما فرستادن مردم به بهشت نیست

سخنی که این بار از زبان یک اصولگرا بیان می شود/ وظیفه ما فرستادن مردم به بهشت نیست

این جمله را بارها از زبان چهره های اصلاح طلب و روشنفکران دینی شنیده بودیم که وظیفه ما فرستادن مردم به بهشت نیست. این جمله چکیده سخن کسانی بود که از ابتدا روش اعمال زور، تحمیل و جبر بویژه در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و حتی در عرصه اقتصادی نادرست و خطرساز می خواندند اما اکنون این نظریه از زبان یک صاحبنظر اصولگرا بیان شده است محمد رضا باهنر چهره اقتصادی این جریان که می گوید روش های دستوری و آمرانه در مدیریت سیاسی و اقتصادی به بن بست می رسد.

ایران آنلاین و دولت نباید در امور زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم مداخله کند اما این دیدگاه با تندترین واکنش ها از سوی طیفی از اصولگرایان جوان مواجه می شد و آنها در تریبون های مختلف دولت را مواخذه می کردند که چرا از مداخله در اوضاع اقتصادی و فرهنگی امتناع می کند

باهنر در این گفت و گو با ایران تاکید می کند: خودمان سبمل درست کرده و بعد با آن مبارزه میکنیم؛ ظاهر قضیه ممکن است یک مسئله کوچک فرهنگی باشد، ولی بعد میشود اجتماعی و در نهایت امنیتی.وظیفه ما فرستادن مردم به بهشت نیست

مصاحبه با محمدرضا باهنر

کپی