اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹

ریزش جایگاه تماشاگران حین تماشای مسابقه تراکتورها

ریزش جایگاه تماشاگران حین تماشای مسابقه تراکتورها

مسابقه تراکتورها در شهر پادامپور هند با حادثه همراه شد.جایگاه تماشاچیان حین دیدن مسابقه تراکتورها ریزش کرد.

ریزش جایگاه تماشاگران حین تماشای مسابقه تراکتورها

کپی