اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

تفاهم نامه ای میان ایران و اندونزی با هدف توانمندسازی زنان امضا شد

تفاهم نامه ای میان ایران و اندونزی با هدف توانمندسازی زنان امضا شد

تفاهمنامه همکاری میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت زنان جمهوری اندونزی به منظور توسعه همکاری در زمینه توانمندسازی زنان امروز، دوشنبه امضا شد.

ایران آنلاین / تفاهمنامه همکاری به امضای معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و یوحنا سوزانا یم بیسه وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان جمهوری اندونزی رسید.

این تفاهمنامه به منظور توسعه و گسترش همکاری ها در زمینه توانمندسازی زنان، حمایت از کودکان و تاب آوری خانواده بر اساس برابری، احترام و نفع متقابل منعقد شده است.
تفاهمنامه در ٩ بند و با اهداف گسترش همکاری ها در زمینه توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان به امضا رسید.
گسترش و توسعه نقش و مشارکت زنان در سیاست ها و فرایند تصمیم گیری، حمایت از زنان و کودکان در برابر هر نوع خشونت علیه آنان، گسترش و توسعه نقش مشارکت زنان در تجارت و توسعه فناوری به ویژه در زمینه های مربوط به فناوری اطلاعات، تقویت توانمندسازی اقتصادی زنان برای رفاه زنان و خانواده و تبادل تجربیات و بهترین عملکردها در موضوعات زنان و کودکان از دیگر اهداف این تفاهمنامه است.
‌‌این یادداشت تفاهم به مدت دو سال اجرایی خواهد شد و برای همین مدت نیز قابل تمدید است.
اکنون نیمی از جمعیت ٨٠ میلیون نفری ایران را بانوان تشکیل می دهند و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای گسترش همکاری ها با دیگر کشورها و تبادل تجربیات آنها در بخش های مختلف حوزه زنان و خانواده تفاهمنامه همکاری امضا می کند./ ایرنا

کپی