اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

کشاورزی 92.5 درصد آب ایران را می بلعد

کشاورزی  92.5 درصد آب ایران را می بلعد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان گفت: میزان مصرف آب در بخش های مختلف در ایران نیز به این گونه است که بیشترین مصرف با 92.5 درصد در بخش کشاورزی است و همچنین در بخش شرب و صنعت نیز به ترتیب 6 و 1.5 درصد مصرف می‌شود.

ایران آنلاین /ایرج حیدریان افزود: مصرف آب در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته 30 درصد است و بخش عمده‌ای از آب در بخش صنعت شان مصرف می‌شود. میزان مصرف آب در بخش صنعت در کشورهای توسعه یافته 59 درصد و میزان مصرف آب در بخش شرب نیز 11 درصد است.

وی، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه را نیز 82 درصد عنوان کرد و گفت: در کشورهای در حال توسعه، تنها 10 درصد از آب در یخش صنعت و 8 درصد نیز در بخش شرب مصرف می شود و بر عکس کشورهای توسعه یافته، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بسیار بالاست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان اضافه کرد: میزان استاندارد جهانی مصرف آب در بخش های مختلف در جهان، در بخش کشاورزی، 70 درصد، شرب 10 درصد و صنعت 22 درصد است.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان مصرف آب در استان سمنان نیز در بخش کشاورزی مصرف می شود، گفت: میزان مصرف آب در استان سمنان در بخش کشاورزی، 86 درصد، در بخش شرب 9 درصد و در بخش صنعت 5 درصد است.

/ایسنا

کپی