اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

افشاکنندگان هویت کودک بزه دیده به حبس محکوم می شوند

افشاکنندگان هویت کودک بزه دیده به حبس محکوم می شوند

نمایندگان مجلس مقرر کردند: افشاکنندگان اسرار و اطلاعات کودکان و نوجوانان بزه دیده از طریق رسانه ها و انتشار و نمایش فیلم و عکس آنها به مجازات حبس بیش از 6 ماه تا دو سال، پرداخت جزای نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شوند.

ایران آنلاین /     نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس ماده 17 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را با 143 رای موافق، 10 مخالف و 11 ممتنع از 230 نماینده حاضر تصویب کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس، هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و باوجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر این که با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات های درجه 6 محکوم می شود.
براساس قانون مجازات اسلامی، حبس بیش از 6 ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20 تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها،ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار (صادر کردن) برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال مجازات درجه 6 است.
نمایندگان در تبصره این ماده تصویب کردند: اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک است و یا به اقتضای حرفه خود می توانند کمک مؤثری کند، به دو یا هر سه مجازات درجه 6 و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت 6 ‌ماه تا دوسال محکوم می‌شود.
نمایندگان مجلس در ماده 18 لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان را با 145 رای موافق، 12 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 230 نماینده حاضر تصویب کردند.
مجلسی ها دراین ماده تصویب کردند: افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم می شود.
براساس قانون مجازات اسلامی، حبس از 91 روز تا 6 ماه، جزای نقدی بیش از10 تا 20 میلیون ریال، شلاق از 11تا 30 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا6 ماه مجازات درجه هفت است.
نمایندگان مجلس ماده 19 این طرح را با 142 موافق، 8 رای مخالف، 2 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر تصویب کردند.
خانه ملتی ها در این ماده مقرر کردند: هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل و نوجوان بزه دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و یا با توزیع- تکثیر- انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح کند به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران- اشاعه جرم- آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هر گونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.
براساس قانون مجازات اسلامی، حبس بیش از 6ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20 تا80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74ضربه و تا 99 ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها،ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال مجازات درجه 6 محسوب می شود.
نمایندگان در تبصره این ماده تصویب کردند: هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به‌صورت محدود و به‌منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح کودک یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است.
نمایندگان ماده 20 لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان را با 140 رای موافق، 3 رای مخالف، 3 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در این ماده مقرر کردند: هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی، دستگاه های اجرائی و یا نهادهای غیردولتی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می‌کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیت ها و ممنوعیت های درجه 6 محکوم می‌شوند/ ایرنا 

کپی