تصاویر عجیب از بارکشی با انواع خودرو در تهران

سیاسی /
شناسه خبر: 389297

فرهنگ استفاده از خودرو در ایران به شدت زیر سوال است کافی است در سطح شهر به صحنه هایی مثل تصاویر زیر نگاه کنید