زیباترین تصویر در فاجعه آتش سوزی امروز تهران

سیاسی /
شناسه خبر: 388845

آتش سوزی بزرگ برج پارمیس در منطقه 22 تهران در حاشیه خود یکی از زیباترین صحنه های انساندوستانه را رقم زد صحنه ای که در آن یک آتش نشان از طریق ماسک اکسیژن خود به نوزادی که از آتش سوزی نجات یافته اکسیژن میرساند