در جریان آتش سوزی بزرگ برج پارمیس صحنه های زیبا از فداکاری آتش نشانان ثبت شد صحنه هایی که یادآور عملیات نجات ساختمان پلاسکو بود امروز نیز شماری از آنها به قلب آتش زدند و جان چند کودک گرفتار در میان شعله های آتش را نجات دادند