اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

دفتر «سیدمحمد خاتمی»، «نقد رئیس دولت اصلاحات به نامه مذاکره با ترامپ» را تأیید کرد

دفتر «سیدمحمد خاتمی»، «نقد رئیس دولت اصلاحات به نامه مذاکره با ترامپ» را تأیید کرد

دفتر سیدمحمد خاتمی امروز تأیید کرد که هر دو متن منتشر شده در «خاتمی مدیا» و «انتخاب» درخصوص اظهارات خاتمی در نقد «نامه مذاکره با ترامپ» صحیح و قابل استناد است و گرچه به دو صورت تنظیم و منتشر شده، هر دو اصل محتوی را به امانت منتقل کرده اند

ایران آنلاین /  پس از انتشار اظهارات خاتمی در نقد نامه مذاکره به ترامپ در «انتخاب» و تشکیک برخی علاقمندان عرصه سیاست در مورد صحبت خبر، دفتر رسانه ای سید محمد خاتمی اعلام کرد: خبر سایت «انتخاب» صحیح و قابل استناد است.

در بیانیه «خاتمی مدیا» آمده است: دیروز دو خبر از در دیدار اعضاء انجمن اندیشه و قلم با سیدمحمدخاتمی روی خروجی رسانه‌ها رفت: نخست خبر کوتاه تری که سایت انتخاب منتشر کرد و سپس متن کامل خبر که در خاتمی‌مدیا منتشرشد.

دفتر سیدمحمد خاتمی امروز تأیید کرد که هر دو متن منتشر شده صحیح و قابل استناد است و گرچه به دو صورت تنظیم و منتشر شده، هر دو اصل محتوی را به امانت منتقل کرده اند.

 

پس از انتشار اظهارات خاتمی در نقد نامه مذاکره به ترامپ در «انتخاب» و تشکیک برخی علاقمندان عرصه سیاست در مورد صحت خبر، دفتر رسانه ای سید محمد خاتمی اعلام کرد: خبر سایت «انتخاب» صحیح و قابل استناد است.

در بیانیه «خاتمی مدیا» آمده است: دیروز دو خبر از دیدار اعضاء انجمن اندیشه و قلم با سیدمحمدخاتمی روی خروجی رسانه‌ها رفت:

نخست خبر کوتاه تری که سایت انتخاب منتشر کرد و سپس متن کامل خبر که در خاتمی‌مدیا منتشرشد.

دفتر سیدمحمد خاتمی امروز تأیید کرد که هر دو متن منتشر شده صحیح و قابل استناد است و گرچه به دو صورت تنظیم و منتشر شده، هر دو اصل محتوی را به امانت منتقل کرده اند.

در خبره منتشره «انتخاب» ، ضمن اشاره به انتقاد سید محمد خاتمی از نامه درخواست مذاکره مستقیم با امریکا، به نقل از وی آمده بود: نقض کرامت ایران است و خلاف منافع ملی. او افزوده بود: کسانی که مدعی دوست داشتن ایران هستند، نباید علیه کشور عمل کنند./ 

کپی