اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹

کلمات کلیدی
رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب بندرعباس به عنوان برگزیده جشنواره آرای برتر جایگزین حبس معرفی شد.

مدال برترین قاضی احکام سبز بر سینه این مرد درخشید

مدال برترین قاضی احکام سبز بر سینه این مرد درخشید
سهیلا نوری روزنامه نگار

معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب بندرعباس به عنوان قاضی برتر در صدور آراء مبتنی بر استفاده از مجازات های جایگزین حبس برگزیده شد.

ایران آنلاین /در جشنواره قدردانی از آرای برتر جایگزین حبس که با حضور محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و با هدف کاهش جمعیت کیفری و بازگشت متهمان به جامعه برگزار شده بود، از 5 قاضی علیرضا احمدی منش- معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب بندرعباس - به علت استفاده از تأسیسات نوین قضایی در جهت ایجاد کمربند سبز اطراف شهر بندرعباس با هدف جلوگیری از حاشیه نشینی به عنوان منتخب این جشنواره برگزیده شد.

شایان ذکر است: این جشنواره با برپایی دو کارگروه آموزشی با عناوین: 'راهکارهای افزایش کارآیی و بررسی چالش های مجازات های جایگزین حبس' به ریاست دکتر فرجی ها عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و  آموزش 'چالش های قانونی و قضایی مجازات های جایگزین حبس' به ریاست دکتر طهماسبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور همراه بود .همچنین قضات در این دو کارگروه آموزشی، چالش ها و ایرادهای فصل استفاده از مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی را مطرح نمودند و خواستار استخدام مددکاران مجرب به منظور تعیین نوع مهارت متهم شدند تا متناسب با مهارت متهمان برای آنها مجازات های جایگزین حبس درنظرگرفته شود.

کپی