رییس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از رسیدگی نکردن به تخلفات دانه درشت ها، گفت: زمانی که از تخلف در پروژه ایران مال وابسته به بخش خصوصی صحبت می کنیم، از تخلفات پروژه اطلس مال که مربوط به برخی نهادهاست، هم صحبت کنیم.

ایران آنلاین /محسن هاشمی رفسنجانی در همایش سراسری مدیران سازمان بازرسی شهرداری تهران که در سالن ایران زمین شورای شهر برگزار شد، افزود: تحقق شعار شهرداری شیشه ای با تبلیغات امکانپذیر نیست. 

وی اظهار داشت: حقوق عمومی شهر و شهروندان قابل مذاکره و معامله نیست، بنابراین باید برای مبارزه با فساد عزمی جدی وجود داشته باشد. 
هاشمی همچنین به موضوع تعدیل نیرو در مجموعه شهرداری تهران اشاره و تصریح کرد: نباید به نام تعدیل چند مستضعف را از کار بیکار کرد، بلکه تعدیل واقعی باید از بالا انجام شود. 
رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در صورتی که تعدیل نیز از بالا انجام شود، شاهد کاهش چشمگیر و منطقی نیروهای مازاد در مجموعه خواهیم بود. 
وی با اشاره به اینکه متاسفانه مدیران پس از حضور خود جمعی را وارد مجموعه و سیستم می کنند، تصریح کرد: همین امر موجب شده که تعداد نیروهای شاغل در شهرداری تهران طی 20 سال حدود 6 برابر افزایش پیدا کند. 
رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نارضایتی مردم از فساد اقتصادی، تاکید کرد: اگر برای شفافیت در سیستم اقتصادی و مدیریتی کشور تلاش نشود، شاید فردا دیر باشد. /ایرنا