در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح شد

اولویت توسعه فضای مجازی ایجاد اشتغال است

دانش و فناوری /
شناسه خبر: 331913

جلسه چهل و هفتم شورای عالی فضای مجازی دیروز به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.

ایران آنلاین /در  جلسه چهل و هفتم شورای عالی فضای مجازی که به ریاست روحانی و اعضای این شورا برگزار شد، ضمن بررسی تشکیل وچارچوب و اولویت های توسعه فضای مجازی در سال 97 ، بر اقتصاد فضای مجازی با رویکرد ایجاد اشتغال و  توسعه فضای مجازی تاکید شد.

در این جلسه  بر اساس طرحی که برای این منظور در شورای عالی فضای مجازی مطرح است، اقتصاد فضای مجازی با رویکرد ایجاد اشتغال، اولویت اصلی توسعه فضای مجازی در سال 97  قرار گرفت .

در جلسه شورای عالی فضای مجازی مقرر شد  از جلسه آینده این شورا به شکل محتوایی اولویت ها  مورد بررسی قرار گیرد و مفاد آن نیز تصویب شود.