نژادپرستی فناوری تشخیص چهره موبایل فاش شد

دانش و فناوری /
شناسه خبر: 326613

تشخیص چهره یکی از فناوری های مورد استفاده در بسیاری از گوشی های هوشمند است که بسیار مورد استقبال قرار گرفت ولی تازه ترین تحقیقات نشان می دهد که این فناوری، بیشتر چهره سفید پوستان مرد را به دقت شناسایی می کند.

ایران آنلاین /همین موضوع و همچنین بررسی های مشترک محققان دانشگاه های ام آی تی و استنفورد با استفاده از سه برنامه تحلیل عملکرد نرم افزارهای تشخیص چهره  سبب شده است تا بسیاری این فناوری را به نژادپرستی متهم کرده و مدعی شوند که جنسیت نیز در این فناوری مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

اما بررسی های تازه نشان می دهد که دقت این فناوری در مورد مردان 77 درصد و در مورد سفیدپوستان 83 درصد و در مورد زنان و سیاه پوستان به مراتب کمتر است.

افزودن مجموعه ای از تصاویر رنگین پوستان و زنان در کنار تصاویر مردان سفید پوست به مجموعه تصاویر تحلیل شده توسط این برنامه میزان خطای آن را به 46.8 درصد افزایش داد و لذا به نظر می رسد باید الگوریتم های طراحی شده برای تشخیص هویت توسط نرم افزار یادشده تغییر کند و از زنان و رنگین پوستان بیشتر به عنوان نمونه های تحلیلی استفاده شود.

/فارس