محسن هاشمی

اعتراضات کف خیابانی راه درست انتقاد نیست

سیاسی /
شناسه خبر: 310169

نحوه بیان انتقادات و مطالبات باید به شیوه قانونی و در چارچوب رعایت قانون باشد نه به صورت هیجانی، تحت تاثیر برخی دروغگویی‌ها در فضای مجازی قرار نگیریم

ایران آنلاین /رییس شورای شهر تهران گفت: اعتراضات کف خیابانی راه درست انتقاد نیست.

محسن هاشمی رفسنجانی در سی و چهارمین جلسه شورای شهر تهران بیان داشت:حق اعتراض قابل قبول است اما نحوه بیان انتقادات و مطالبات باید به شیوه قانونی و در چهارچوب رعایت قانون باشد.

وی افزود: اعتراضات کف خیابانی هیجانی و غیرقانونی راه درست نیست چراکه این انتقادات در اندک فریادهای تندروها محو می‌شود.

رییس شورای شهر تهران گفت: پیگیری مطالبات به صورت مدنی و خارج از خشونت مناسب‌ترین روش است.باید قبول کرد که فشارهای اقتصادی و تبعیض طبقاتی وجود دارد که باید به آنها سر و سامان داد.

وی با بیان اینکه در موقعیت هوشیاری ملی قرار داریم، تاکید کرد: ما اعضای شورا توصیه می‌کنیم که از فضای هیجانی پرهیز کنید چراکه باید ملتی واحد بمانیم تا از گزند دشمنان در امان باشیم.

هاشمی گفت: نحوه بیان انتقادات و مطالبات باید به شیوه قانونی و در چارچوب رعایت قانون باشد نه به صورت هیجانی، تحت تاثیر برخی دروغگویی‌ها در فضای مجازی قرار نگیریم.

وی افزود: باید قبول کرد که فشارهای اقتصادی و تبعیض طبقاتی وجود دارد و صدای مردم باید توسط سه قوه و نهادهای حاکمیتی شنیده شود.

رییس شورای شهر تهران بیان داشت: پیگیری مطالبات به صورت مدنی مناسب‌ترین روش است و با اعتراضات کف خیابانی، تنها اموال عمومی آسیب می‌بیند و فضا امنیتی می‌شود.