قاضی‌ای با ۴۰۰۰ حکم قصاص

حوادث /
شناسه خبر: 304655

ایران آنلاین / «قاضی و مرگ» نام مستندی درباره زندگی عزیز محمدی، قاضی دادگاه کیفری با 45 سال سابقه کار است که این روزها در جشنواره سینما حقیقت به نمایش در آمده است.