فیلم لحظه فرود وحشتناک هواپیما در باد شدید

حوادث /
شناسه خبر: 248422

فرود وحشتناک هواپیما در باد شدید همه مسافران را به وحشت انداخت.

ایران آنلاین /فرود دشوار و خطرناک ایرباس٣٨٠، در شرایط باد جانبى با مهارت خلبان در کنترل هواپیما  بخیر گذشت.این فیلم در باند ساحلی تهیه شده است که بسیار هیجان انگیز است./ کانال هوانوردى کن نیوز