printlogo


در رادیو ایران ۲۰ بشنوید: برخیز ای اهل وفا، برخیز ای روح رها

کد خبر: 499546تاریخ: 1398/6/16 20:00
در رادیو ایران ۲۰ بشنوید: برخیز ای اهل وفا، برخیز ای روح رها
روایت هایی از آداب و رسوم مردم در تهران، مازندران، بیجار،بوشهر و لرستان/ گزارشی از گردشگری معنوی در یزد/ به همراه نوحه خوانی هیئت بیوک یزد


لینک مطلب: http://www.ion.ir/News/499546.html