ایران آنلاین
printlogo


سپیدرود محکوم شد

کد خبر: 488513تاریخ: 1398/4/30 13:43
سپیدرود محکوم شد
کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، باشگاه سپیدرود رشت را محکوم کرد.

در پی شکایت علی ابراهیمی خراط از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت 100 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته تعیین وضعیت درباره خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه تکلیفی نیست.

با توجه به شکایت فریدون فضلی از باشگاه صنایع سمنان (هف سمنان سابق)، این باشگاه به پرداخت 50 میلیون ریال بابت قسمتی از خواسته در حق خواهان محکوم شد. درباره خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نیست.

در پرونده شکایت علی درویشی متولی از باشگاه ملوان بندر گز (فوتبال ساحلی)، این باشگاه به پرداخت مبلغ 400 میلیون ریال در حق خواهان محکوم شد. همچنین در پی شکایت سینا رحمتی از باشگاه  ملوان بندر گز (فوتبال ساحلی) این باشگاه به پرداخت مبلغ 190 میلیون ریال در حق خواهان محکوم شد.

آرای صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود./ سایت رسمی فدراسیون فوتبال


لینک مطلب: http://www.ion.ir/News/488513.html