printlogo


ظرفیت فشار تحریم‌های آمریکا به پایان رسید

کد خبر: 478027تاریخ: 1398/3/22 23:35
ظرفیت فشار تحریم‌های آمریکا به پایان رسید
روحانی در جلسه هیئت دولت:ظرفیت فشار تحریم‌های آمریکا به پایان رسید و امروز مردم ما از ۶ ماه پیش و یکسال پیش آرامش بهتری دارند.وی افزود:همه مسئولان و مردم نظر واحد و متحدی درباره آمریکا دارند و مقصر اصلی آمریکاست و هیچ کس در این باره تردیدی ندارد.


لینک مطلب: http://www.ion.ir/News/478027.html