ایران آنلاین
printlogo


جنسیت زدایی از خانه

کد خبر: 456227تاریخ: 1397/12/23 13:58
جنسیت زدایی از خانه
نوروز را می‌توان با قطاری از تصویرها به یاد آورد، با رنگ سبز و شادابی‌اش، با جوانه‌های نشسته در گلدان‌ها، با لباس‌های نویی که مشتاق تن خوردن‌اند، با آجیل، شیرینی، نقل، ماهی قرمز، دیدوبازدید و گپ‌وگفت‌های نیمه‌شبان و...

 اما وقتی پای تکاندن خانه و غباررویی از اثاثیه و در و دیوار آن در میان باشد، نوروز یعنی جنسیت‌زدایی از کارِ در خانه‌ها، یعنی کندن برچسب زنانه بودن خانه‌داری و پله گذاشتن و آستین بالا کشیدن برای مشارکت در امری که در طول سال به ناحق و به خطا «زنانه» انگاشته شده است. نوروز یعنی راه دادن به مفهوم مشارکت و هم‌خانگی به‌جای خانه‌داری و خانه‌سالاری! نوروز از این منظر، بازه موقت پس راندن کلیشه‌های فاصله‌اندازی است که خانه را و شرکت در امورات آن را به جنسیت ساکنان آن گره زده است.
نوروز یعنی تصویری چنین؛ مردی ایستاده بر پله، همسری که دستور به تمیزی می‌دهد و کودکی که خود را در یکی از شادترین روزها و تجربه‌های کودکی‌اش، با هرچیزی که از نگاه و نظارت پدر و مادرش دور مانده، سرگرم می‌کند. نوروز خانه را، زوایا و گوشه‌ها و نهان و آشکارش را می‌ریزد وسط رابطه ساکنانش و نمی‌گذارد حداقل برای چند روز، کسی نقش کلیشه‌ای‌اش را نسبت به مفهوم خانه، بازی کند. نوروز نقش‌شکن فضای خانه‌های ایرانی است؛ حالا هرچقدر کوتاه.


لینک مطلب: http://www.ion.ir/News/456227.html