printlogo


هنر قلمزنی

کد خبر: 456147تاریخ: 1397/12/22 01:06
هنر قلمزنی
قلمزنی هنر تزیین وکندن نقش ونگارهای مختلف روی اشیای فلزی به خصوص مس، طلا، نقره و برنج به کمک قلم و ضربه‌ چکش است. قدمت هنرقلمزنی به هزاره اول بازمی گردد واصفهان یکی ازمهمترین شهرهای مرکز قلمزنی است ودرحال حاضربیشترین تعداد کارگاه‌های صنایع دستی اصفهان را کارگاه‌های قلمزنی مس و برنج تشکیل می‌دهد. کارگاه هنرمند قلمزن استاد کریم داوودی به همراه شاگردانش را که با رونق بازارصنایع دستی این روزها در تلاش وتولیداین هنرسنتی اصفهان هستند رامشاهده می کنید.


لینک مطلب: http://www.ion.ir/News/456147.html