printlogo


واردات اقلام مصرفی دندانپزشکی برای تنظیم بازار

کد خبر: 397102تاریخ: 1397/5/19 11:22
واردات اقلام مصرفی دندانپزشکی برای تنظیم بازار
به منظور تنظیم بازار، فرآیند صدور مجوز واردات اقلام مصرفی دندانپزشکی فوریتی از سوی اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی منتشر شد.

ایران آنلاین /

محمد مهدی گلابگیران رییس اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی گفت: متقاضیان برای واردات فوریتی با مراجعه به لینک ادارات در وب سایت اداره کل تجهیزات پزشکی بخش مواد و تجهیزات دندانپزشکی به فرآیند مذکور دسترسی خواهند داشت.


لینک مطلب: http://www.ion.ir/News/397102.html