printlogo


تصاویر دیدنی از شکارپهپاد ها بوسیله عقاب های دریایی

کد خبر: 371343تاریخ: 1397/3/23 12:48
تصاویر دیدنی از شکارپهپاد ها بوسیله عقاب های دریایی
تصاویر دیدنی از عقاب های دریایی که برای از بین بردن پهپاد های جاسوسی تعلیم دیده اند منتشر شد.

ایران آنلاین /به گزارش ایران آنلاین به نقل از میرر، عقاب های دریایی سفید مهارت های خود را در ساحل «مدیلتون »در استرالیا  آزموده و با پهپادهای اسباب بازی امتحان خود را پس می دهند.

تصاویر خیره کنند از هنر نمایی این حیوانات میزان مهارت آنها را به خوبی نشان میدهند تا در صور ت نیاز حملات خود را به پهپاد دشمنان نشان دهند.

---
---
---
---
---
---
---
---
---

لینک مطلب: http://www.ion.ir/News/371343.html