printlogo


پاسخ به ابهام‌ها در اجرای حکم مرتضوی چیست؟

کد خبر: 347467تاریخ: 1397/1/27 12:12
پاسخ به ابهام‌ها در اجرای حکم مرتضوی چیست؟
طبق قانون و رویه وقتی محکوم برای اجرای حکم خودش اقدام نمی کند ، وثیقه گذار یا کفیل یا ضامن را می خواهند و از او می خواهند محکوم را معرفی کند و اگر او هم نتوانست ، وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شود

ایران آنلاین / سعید مرتضوی با رأی قطعی دادگاه به زندان محکوم شده است . بنا به اخبار ،برای این حکم  اجرائیه هم صادر شده است . اما خبری از اجرای حکم نیست . کدام اقدام عملی برای اجرای این رأی شده است؟

آیا او برای اجرا احضار شده است ؟ اگر ابلاغ شده و نیامده ، قانوناً باید برای اجرای رأی ، دستور جلب او صادر شود و ضابطان قضایی برای جلب عمل کنند . اگر این مراحل طی شده و به نتیجه نرسیده است ، این سؤال پیش می اید که سعید مرتضوی کجاست که می خواهند و نمی یابندش؟ بی گمان او کسی نیست که حضور و غیابش از نگاه آنان که باید بدانند ، پنهان بماند.
اما شاید هم پاسخ سوال اول منفی باشد . یعنی مراحل اجرای رأی طی نشده است . چرا ؟ بعد از قطعیت رأی و صدور اجرائیه ، چرا مراحل دیگر برای اجرای حکم عملی نشده است ؟ نمی دانم برای او در این پرونده چه قراری صادر شده بود؟ وثیقه یا کفالت یا ضمانت . طبق قانون و رویه وقتی محکوم برای اجرای حکم خودش اقدام نمی کند ، وثیقه گذار یا کفیل یا ضامن را می خواهند و از او می خواهند محکوم را معرفی کند و اگر او هم نتوانست ، وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شود و در ادامه مأموران همچنان برای یافتن محکوم و اجرا حکم اقداماتشان را انجام می دهند . آیا این کارها شده است؟ نمی دانیم.  آیا ذر مراحل قضایی دستور توقف عملیات اجرایی برای حکم مرتضوی صادر شده است ؟ نمی دانیم.
رأی سعید مرتضوی ، با سابقه ای نزدیک به 20 سال حضور قاطع و مؤثر در پرونده های مطبوعاتی و فرهنگی و سیاسی و به دلایل فراوان و ساده ، بسیار مورد توجه افکار عمومی و اهل فرهنگ و هنر و رسانه و سیاست و مردمان دیگر است . این پرونده از جمله پرونده هایی است که خواسته یا ناخواسته به نمادی از کیفیت قضا و عدالت در ایران تبدیل شده است . چرا با این تأخیرها و ابهامها شأن و منزلت قضا در گرو این حکم  ، در معرض آسیبهای بیشتر گذاشته شده است؟ چه خصوصیت یا خصوصیاتی در سعید مرتضوی است که این ابهامها و تأخیرها در پرونده او و اجرای رأی او باقی اند؟
اقدامات سریع برای اجرای رأی سعید مرتضوی  و اطلاع رسانی دقیق و روشن در این مورد بیش از همه به نفع  دستگاه قضا و شأن و اعتبار آن است./ 


لینک مطلب: http://www.ion.ir/News/347467.html