printlogo


دستور قاطع رئیس جمهوربه وزیر کار و استانداران

کد خبر: 326623تاریخ: 1396/11/24 17:53
دستور قاطع رئیس جمهوربه وزیر کار و استانداران
روحانی: تمام اصناف کشور ازهمین امروز هرفردی را به عنوان آموزش بیاورند تاپایان سال 97 بیمه ای پرداخت نخواهند کرد.

ایران آنلاین /


لینک مطلب: http://www.ion.ir/News/326623.html