printlogo


ضربان

کد خبر: 314705تاریخ: 1396/10/23 15:25
ضربان
در هفته‌های اخیر شاهد وقوع زلزله در قسمت‌های مختلفی از کشور بودیم. یکی از مهم‌ترین وظایفی که برعهده والدین و مدیران مدارس است لزوم آموزش رعایت نکات ایمنی صحیح به دانش‌آموزان است.

ایران آنلاین /در این خصوص به کودکان خود بیاموزید مکان‌های امن را در مدرسه شناسایی کنند و به خاطر بسپارند و این مکان‌ها را هم به دوستان خود نشان دهند. بهتر است روش‌های نجات و حتی احیا را به دانش‌آموزان بیاموزید. کودکان هم باید روش‌های پناه گرفتن، کمک‌رسانی به حادثه دیدگان و تخلیه فضای آموزشی را یاد بگیرند و بدانند که حفظ آرامش زمان وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله شرط اصلی نجات است./روزنامه ایران

 
 ارسال دیدگاه

 


لینک مطلب: http://www.ion.ir/News/314705.html