سخنان رییس‌جمهوری در کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا(سیکا)
سخنان رئیس جمهوردردیداربا ورزشکاران
سخنان رئیس جمهوردرجلسه هیات دولت
سخنان روحانی در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی
سخنان روحانی در دیدار با دانشجویان و جوانان
سخنان آذری جهرمی در مراسم روز جهانی ارتباطات
سخنان روحانی در دیدار با اهالی فرهنگ و هنر
>>>