جزئیات وام خرید مسکن از 60 تا 160 میلیون تومان

اقتصادی /
شناسه خبر: 64250

افزایش سقف وام خرید مسکن زودتر از آنچه تصور می‌شد، درشورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

ایران آنلاین / ابا توجه به رکود شدیدی که بر بازارمسکن سایه افکنده است، دولت یازدهم به منظور رونق این بازار طرح‌های ویژه‌ای را اجرایی کرده است که یکی از آنها افزایش مبلغ وام خرید مسکن است به طوری که درسال‌های اخیر وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار به 100 میلیون تومان رسیده است و از سوی دیگر بالاترین مبلغ وام که برای زوج‌های جوان پیش‌بینی شده است به 160 میلیون تومان می‌رسد که براحتی هدف پوشش 50 درصدی قیمت مسکن را محقق می‌کند.

تنها مشکلی که باقی می‌ماند نرخ سود و میزان اقساط این وام هاست که البته طبق اعلام شورای پول و اعتبار کاهش نرخ‌های سود وام مسکن دردستور کار این شورا قرار گرفته است.

شورای پول و اعتبار با امکان اعطای تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن (حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز) از 60، 50 و 40 میلیون تومان به‌ترتیب 100 میلیون تومان در شهر تهران (هریک از زوجین حداکثر 50میلیون تومان)، 80 میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر 40میلیون تومان) و 60 میلیون تومان درسایر مناطق شهری (هریک از زوجین حداکثر 30 میلیون تومان) به‌روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.

براین اساس شورای پول و اعتبار درآخرین نشست سال 94 خود، با مصوباتی در جهت افزایش تحرک در بخش مسکن برای سال ۱۳۹۵ شرایط خانه‌دار شدن مزدوجین را تسهیل کرد.
شورای پول و اعتبار در جلسه یازدهم اسفندماه سال 94 با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی به‌روی یک پلاک ثبتی از 80، 60 و 40 میلیون تومان به‌ترتیب 160 میلیون تومان در شهر تهران (هریک از زوجین حداکثر 80 میلیون تومان)، 120 میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر60میلیون تومان) و 80 میلیون تومان درسایر مناطق شهری (هریک از زوجین حداکثر 40 میلیون تومان) با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.بر اساس تبصره این مصوبه اولویت استفاده از منابع اقساط وصولی طرح مسکن مهر جهت تکمیل واحدهای نیمه‌تمام طرح مزبور به‌قوت خود باقی است.

همچنین شورای پول و اعتبار با امکان اعطای تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن (حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز) از 60، 50 و 40 میلیون تومان به‌ترتیب 100 میلیون تومان در شهر تهران (هریک از زوجین حداکثر 50میلیون تومان)، 80 میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر 40میلیون تومان) و 60 میلیون تومان درسایر مناطق شهری (هریک از زوجین حداکثر 30 میلیون تومان) به‌روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد. این شورا تأکید کرده است در راستای کمک به ایجاد تعادل منابع و مصارف این حساب، تعیین بازه زمانی زوج‌های مشمول این مصوبه با اولویت زوج‌های جوان در اختیار بانک مسکن قرار گیرد؛ ضمن اینکه این بانک موظف شد نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات یادشده (حداکثر 5/18 درصدی) متناسب با کاهش نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کند.

در بند دیگری از مصوبه این شورا آمده است: با پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان افتتاحی طی سال‌های 79، 80 و 81 به‌میزان صد درصد تسهیلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات از سقف‌های اعلامی بانک مرکزی (تهران، شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها به‌ترتیب 60، 50 و 40 میلیون تومان) و در بازه زمانی حداکثر یک‌ساله برای طرح فوق با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت به عمل آمد. همچنین با مجوز اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهای صادره به سایر بانک‌های تجاری (60، 50 و 40 میلیون تومان به‌ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها) موافقت شد. ضمن اینکه تلفیق تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده با سایر تسهیلات تعهدی بانک (بجز بند 3 فوق الذکر) امکان‌پذیر نیست. شورای پول و اعتبار همچنین با درخواست بانک مسکن مبنی بر پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بافت‌های فرسوده، بدون الزام به رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده برای گیرنده تسهیلات (شرط خانه‌اولی)، مشروط به تعلق صرفاً یک فقره تسهیلات بر واحد خریداری شده در بافت فرسوده (یا از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم و یا تسهیلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش اقساطی) به خریدار (‌بدون الزام به خانه‌اولی بودن) و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.

بر این اساس، انتظار می‌رود با اجرای تصمیم‌های اتخاذ شده، رونق بیشتری در بخش مسکن ایجاد شده و اثر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بگذارد. با توجه به ارتباطات پسین و پیشین بخش مسکن با تعداد زیادی از فعالیت‌های اقتصادی، این امر می‌تواند موجب افزایش سرمایه گذاری و افزایش فرصت‌های شغلی در اقتصاد کشور شود.
اقساط احتمالی وام 60 تا 160 میلیونی مسکن زوجین
یکی از نکات مثبت مصوبه اخیرشورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود تسهیلات بخش مسکن درآینده نزدیک است که در مصوبه این شورا برآن تأکید شده است بنابراین درصورتی که نرخ سود کاهش یابد به طور قطع برمیزان اقساط متقاضیان وام‌های جدید تأثیر می‌گذارد. با این حال درصورتی که شرایط حال حاضر بازپرداخت اقساط وام مسکن و دوره 12 ساله اقساط را درنظر بگیریم به اعدادی می‌رسیم که احتمال دارد مورد اجرا قرارگیرد ولی این ارقام نهایی نیست و باید منتظر بخشنامه اجرایی آن ماند.

یکی از نکات مثبت مصوبه اخیرشورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود تسهیلات بخش مسکن درآینده نزدیک است که در مصوبه این شورا برآن تأکید شده است بنابراین درصورتی که نرخ سود کاهش یابد به طور قطع برمیزان اقساط متقاضیان وام‌های جدید تأثیر می‌گذارد. با این حال درصورتی که شرایط حال حاضر بازپرداخت اقساط وام مسکن و دوره 12 ساله اقساط را درنظر بگیریم به اعدادی می‌رسیم که احتمال دارد مورد اجرا قرارگیرد ولی این ارقام نهایی نیست و باید منتظر بخشنامه اجرایی آن ماند.

گرچه تاکنون جزئیاتی از نحوه پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم اعلام نشده است اما طبق شرایط قبلی یعنی با سود 14 درصد و دوره حداکثری 12 ساله برای بازپرداخت، متقاضی وام 160 میلیون تومانی با پرداخت به روش ساده باید ماهانه 3/2 میلیون تومان طی 144 ماه قسط پرداخت کند.

وام 60 میلیونی صندوق پس انداز مسکن برای زوجین ساکن در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر نیز برای هریک جداگانه پرداخت می‌شود که در مجموع 120 میلیون تومان خواهد بود. در این حالت زوجین باید در یک دوره 12 ساله (یعنی حداکثر زمان باز پرداخت) و با سود 14 درصد، ماهانه 7/1 میلیون تومان قسط پرداخت کنند.
جزئیات وام از محل اوراق
دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به افزایش سطح تسهیلات مسکن برای زوجین از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن بود که البته این وام اخیراً افزایش یافت و از 35 به حداکثر 60 میلیون تومان رسید. اوراق تسهیلات مسکن اوراقی است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر 500 هزار تومان یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند، یعنی برای دریافت وام 60 میلیونی مسکن باید 120 ورقه حق تقدم تسهیلات با در نظر گرفتن قیمت 85 تا 87 هزار تومانی قیمت این اوراق، خریدار، در مجموع حدود 10 میلیون تومان برای خرید این اوراق بپردازد.

بنابراین مصوبه، وام جدید مسکن در سه سطح و براساس مناطق جغرافیایی این‌گونه توزیع شد که 60 میلیون تومان برای تهران، 50 میلیون تومان برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر و همچنین 40 میلیون تومان برای سایر مناطق بود که در این حالت متقاضی باید حداکثر در یک دوره 12 ساله و با سود 5/18 درصد اقساط وام‌ را پرداخت می‌کرد.

اما با تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار هر یک از وام‌های پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن (حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز) که - دریافت‌کننده باید به ازای میزان وام خود اوراق از بازار بورس تهیه کند - برای زوجین افزایش یافته و هر کدام می‌توانند براساس مناطق جغرافیایی محل سکونت خود و حداکثر تا 80 درصد ارزش ملک از این وام بهره ببرند. براین اساس با توجه به اینکه در مورد این تسهیلات نیز فعلاً میزان سود و شرایط بازپرداخت به مانند وام‌های معمولی از این محل خواهد بود، شرایط پرداخت اقساط به شرط زیر است: زوجینی که در تهران زندگی می‌کنند می‌توانند به جای وام
60 میلیونی، 100 میلیون تومان تسهیلات (به ازای هر نفر 50 میلیون تومان) دریافت کنند که دراین حالت مجموع اقساط پرداختی در هر ماه یک میلیون و  733 هزار تومان خواهد بود.

قساط وام 160 میلیونی حدود دومیلیون تومان اعلام شد

عضوهیأت مدیره بانک مسکن گفت: زوجین خانه اولی در تهران هر یک می‌توانند از 80 میلیون تسهیلات خرید مسکن استفاده کنند که مجموعاً این تسهیلات تا سقف 160 میلیون خواهد بود. رحیمی انارکی ادامه داد: هر زوج در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر از 60 میلیون تسهیلات خرید مسکن که مجموعاً تا سقف 120 میلیون است می‌تواند استفاده کنند و در شهرستان‌ها نیز به زوجین در مجموع حداکثر 80 میلیون تسهیلات تعلق خواهد گرفت.رحیمی انارکی افزود: این نکته قابل ذکر است که مجموع تسهیلات پرداختی از 80 درصد ارزش ملک نمی‌تواندبیشتر شود.

وی در خصوص اهمیت تاریخ ازدواج خانه اولی‌ها افزود: تعیین سال ازدواج در اختیار بانک مسکن قرار داده شده که بزودی طی هفته آینده جزئیات آن اعلام می‌شود.  عضوهیأت مدیره بانک مسکن تصریح کرد:تسهیلات تابع شرایط صندوق پس انداز مسکن یکم است و هر یک از زوجین برای دریافت تسهیلات 80 میلیونی باید 40 میلیون تومان در حساب پس انداز به مدت یک سال بلوکه کنند تا مجموعاً بتوانند از 160 میلیون تومان وام خرید مسکن استفاده کنند.وی درباره نرخ تسهیلات جدید خرید مسکن اظهار داشت: نرخ نهایی این تسهیلات هنوز مشخص نشده و شورای پول و اعتبار وظیفه تعیین آن را بر عهده بانک مسکن قرار داده اما پیش‌بینی می‌شود که این نرخ کمتر از 14 درصد باشد.انارکی در پایان حدود اقساط تسهیلات وام خانه اولی‌ها را بین یک میلیون و 800 هزار تا دو میلیون تومان برآورد کرد.

---
 
 

منبع:ایران
 

کلمات کلیدی

نظرات

نظرات | 18 نظر
خشایار
1395/1/25 - 08:49
همین دیروز بود که رفتم بانک مسکن برای شرایط جدید وام های 80 و 120 و 160 میلیونی که گفتند به کسانی که تاریخ ازدواجشان از سال 85 با بالا میباشد تعلق میگیرد . که شامل من نشد
rateup 82
 ratedown 35
سهیل شورج
1395/2/27 - 13:24
باسلام؛بنده قبلا وام مسکن بنام همسرم دریافت کردم حالادوباره تصمیم به خریدمسکن بدون افتتاح سپرده دارم آیاازتسهیلات مسکن دوباره بنام خودم می توانم استفاده کنم.باتشکر
rateup 88
 ratedown 78
ساتنا
1395/4/26 - 14:52
شرایط شون سخته
rateup 20
 ratedown 12
امیرنژاد
1395/4/27 - 15:02
سنگ بزرگ علامت نزدن هستش آخه با این مبلغ قسط کی میتونه وام بگیره؟ مگه مردم چقدر حقوق میگیرن.که بخوان دومیلیون قسط بدن خواهش میکنم به آقایون بگید که اینقدر با افکار ملت بازی نکنن
rateup 49
 ratedown 8
لیلا
1395/5/23 - 14:15
وام نسیت بلا س با این قسطاش بگید نمیخواهیم وام بدیم
rateup 32
 ratedown 5
رضا
1395/5/27 - 16:14
از رای ملت سواستفاده نکنید.حداقل چندماه مونده به انتخابات، یه کاری بکنید،ملت خوشحال بشن.
rateup 33
 ratedown 1
رضا
1395/5/27 - 16:14
از رای ملت سواستفاده نکنید.حداقل چندماه مونده به انتخابات، یه کاری بکنید،ملت خوشحال بشن.
rateup 43
 ratedown 6
سمیرا ره فراز
1395/7/3 - 23:11
کاش یکی پیدا میشد این مردمو با درداشون میفهمید .مردم نمیتونن اینهنه قسط بدن .اگر دین ندارید ازاده باشید.خدا ناظر بر اعمال و رفتار همه ی ماست .
rateup 39
 ratedown 4
حمید رضا
1395/8/2 - 20:23
سلام دوستان یعنی ما اگه بخواهیم وام بگیریم تو شیراز چند تعلق میگیره اگه سپرده نداشته باشیم البته
rateup 5
 ratedown 6
حمید رضا
1395/8/2 - 20:25
سلام دوستان یعنی ما اگه بخواهیم وام بگیریم تو شیراز چند تعلق میگیره اگه سپرده نداشته باشیم البته
rateup 2
 ratedown 5
علی
1395/8/10 - 07:12
شما باید اوراق بخری ولی گرون خیلی شرایط این وامها سخته
rateup 4
 ratedown 2
زیلا
1395/8/21 - 16:09
واقعا خیلی دارن بزگواری میکنن بریم ربا بگیریم درصدش کمتر عمو جون از ای وامهای امثلا اسلامیتون
rateup 12
 ratedown 2
زیلا
1395/8/21 - 16:09
واقعا خیلی دارن بزگواری میکنن بریم ربا بگیریم درصدش کمتر عمو جون از ای وامهای امثلا اسلامیتون
rateup 5
 ratedown 0
علی
1395/8/24 - 15:18
خودتون خبردارین از درآمدمردم میدونین بعضی هانون شبشونوندارن بعضی هادرآمدماهیانش به۵۰۰هزارتومان هم نمیرسه بعدش سپرده میخواین،سودبالامیخواین،اقساطتون هم که دودازسرمردم بلندمیکنه.میشه مسؤلین بفرمایندکه وام خریدمسکنوبااین شرایط برای بی خانمان هاگذاشتن یابرای کسانی که ماهیانه ۱۰میلیون تومان حقوق میگیره که دراینصورت نیازی به فداکاری شماهانبود.شمابه صندلیتون تکیه بدین کاربه مردم بیچاره نداشته باشین لطفاً
rateup 22
 ratedown 2
محمدمصطفی
1395/8/25 - 14:56
اون بالا بالا نشستین هی ... میزنین ...... مثلا جامعه ما اسلامیه اخه این همه سود!برین از کشورهای جهان سومی یاد بگیرین مثل عراق که هر چه وام بخای بهت میدن یه قرونم بیشتر نمیخان واقعا حیرت آوره
rateup 17
 ratedown 0
مجید سهرابی
1395/8/26 - 08:30
حقوق کارگر ماهی 1 تومن اونوقت وام مسکن ماهی 2 تومن !!!!!!!!!!!
rateup 29
 ratedown 1
سیدفرشادبشارتی
1395/10/30 - 23:22
سلام بدون سپرده هم میشه وام گرفت الان وام میدن ؟ وام 90میلیونی روی سند میدن؟ چند درصد سود داره؟
rateup 0
 ratedown 10
دانی
1396/1/6 - 11:27
خدایا خودت ظهور کن
rateup 11
 ratedown 1

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.