مهمترین پروژه های مربوط به میادین نفت و گاز خشکی کشور در همایش بین المللی رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی شدند.

ایران آنلاین /در نشست تخصصی بعدازظهر امروز(یکشنبه) «معرفی طرح های نفتی خشکی ایران» در محل اجلاس سران، نمایندگان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت نفت و گاز اروندان، شرکت مهندسی و توسعه نفت و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به معرفی طرح های خود پرداختند.

** معرفی ١٢ مخزن نفتی و گازی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
حمید دریس مدیر فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نشست تخصصی امروز، ١٢ مخزن نفتی و گازی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب شامل سه مخزن نفتی و ٩ مخزن گازی را به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی کرد.
وی با معرفی سه مخزن نفتی بنگستان اهواز، بنگستان منصوری و بنگستان آب تیمور، گفت: مخزن بنگستان میدان اهواز در زیر شهر اهواز قرار گرفته که مشکلاتی را برای محل های حفاری ایجاد کرده است.
مدیر فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اضافه کرد: شرکت هایی که تمایل به سرمایه گذاری در این مخزن دارند باید این مشکلات را در نظر بگیرند و حرکت به سمت حفاری افقی را در برنامه خود قرار دهند.
دریس ادامه داد: نفت درجای این مخزن ٣٧ میلیارد بشکه است که تا امروز 1.2 میلیارد بشکه آن تولید شده و در مجموع ذخایر قابل استحصال این مخزن حدود چهار میلیارد بشکه است.
وی گفت: مخزن بنگستان میدان منصوری نیز دارای یک واحد بهره برداری با ظرفیت اسمی ٧٥ هزار بشکه در روز، یک واحد نمکزدایی با ظرفیت اسمی ٣٥ هزار بشکه در روز و یک واحد تقویت فشار گاز با ظرفیت اسمی ٣٠ میلیون فوت مکعب در روز است.
دریس با بیان اینکه نفت درجای این مخزن نیز ١٥ میلیارد بشکه است و هم اکنون روزانه ٦٠ هزار بشکه نفت از این مخزن تولید می شود، تصریح کرد: در مجموع تاکنون ٣٤٧ میلیون بشکه نفت از مخزن بنگستان منصوری تولید شده و پتانسیل افزایش روزانه این مخزن تا ٧٩ هزار بشکه وجود دارد.
وی اضافه کرد: تولید فعلی مخزن بنگستان میدان آب تیمور ٦٠ هزار بشکه در روز است و مطالعات انجام شده در این مخزن نشان می دهد که امکان افزایش تولید تا ٩٥ هزار بشکه در روز وجود دارد.
مدیر فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، نفت درجای این مخزن را نیز ١٥ میلیارد بشکه بیان کرد و افزود: تاکنون ٣١٥ میلیون بشکه از مخزن بنگستان آب تیمور نفت تولید شده است.
وی در ادامه با معرفی 9 میدان گازی این شرکت، گفت: این مخازن شامل مخزن بنگستان میدان کارون،بی بی حکیمه خامی، کرنج خامی، کوه آسماری ژوراسیک، قلعه نار بنگستان، اهواز خامی، پازنان خامی، بینک خامی و مخزن سورمه است.
مدیر فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب افزود: ذخایر گاز درجای این مخازن به جز مخزن بنگستان کارون، حدود ١٣ تریلیون فوت معکب گاز است که از این هشت مخزن امکان تولید ٧١٠ میلیون فوت مکعب گاز در روز و ٧٤ هزار بشکه میعانات گازی در روز وجود دارد.

** رونمایی از١٤ میدان نفتی و گازی مناطق مرکزی ایران
سید صالح هندی، مدیر برنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز با رونمایی از ١٤ میدان نفتی و گازی مناطق مرکزی ایران، گفت: ٩ میدان نفتی و پنج میدان گازی و یک بسته میدان گازی در غرب کشور به همراه پروژه پایین دستی توسعه پالایشگاه ایلام در قالب قراردادهای IPC(مدل جدید قراردادهای نفتی ایران) به سرمایه گذاران خارجی معرفی می شود.
وی با بیان اینکه حوزه عملیات شرکت نفت مناطق مرکزی ٧٥ درصد از کل کشور است، افزود: بیش از ٤٠ درصد تولید گاز کشور توسط شرکت نفت مناطق مرکزی تولید می شود .
مدیر برنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ادامه داد: ٩ میدان نفتی شامل میدان های نفتی آبان، پایدار، پایدار غرب، دانان، چشمه خوش، دالپری، سومار، نفتشهر و دهلران هستند که از میان آنها چهار میدان پایدار غرب، نفتشهر، آبان و دهلران با کشور عراق مشترک است.
هندی با بیان اینکه همه میدان های نفتی به نوعی توسعه یافته اند، افزود: هم اکنون این میدانها روزانه 100 هزار بشکه نفت تولید می کنند اما ظرفیت تولید آنها ١٧٠ تا ٢٠٠ هزار بشکه قابل افزایش است.
وی اظهار داشت: پنج میدان گازی این شرکت نیز شامل میدان های سفید زاخور، دی، فاز دو آغار، سفید باغون و هالگان است که هم اکنون تنها از میدان آغار گاز تولید می شود.
مدیر برنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران خاطرنشان کرد: پیش بینی شده است که با طرح توسعه این پنج میدان، 2هزار میلیون فوت مکعب گاز و ٢٧ هزار بشکه میعانات گازی در روز تولید شود.

** معرفی ٦ میدان نفت و گاز اروندان
رضا نوشادی، سرپرست مهندسی و ساختمان شرکت نفت وگاز اروندان با معرفی میادین این شرکت گفت: 6 میدان سوسنگرد، جفیر، سپهر، بندکرخه اروند و سهراب را در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی به سرمایه گذاران خارجی و داخلی ارائه می شود.
وی با بیان اینکه پیش بینی شده است تولید نفت این شرکت در سال ١٤٠٤ به یک میلیون و ٤٠٠ هزار بشکه در روز برسد، اضافه کرد: در سال های آینده این شرکت به بزرگترین تولید کننده نفت ایران تبدیل خواهد شد.
سرپرست مهندسی و ساختمان شرکت نفت وگاز اروندان به میدان سوسنگرد که قرار است در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی به سرمایه گذاران ارائه شود اشاره کرد و گفت: این میدان در فاصله ٤٥ کیلومتری شمال شرقی اهواز قرار دارد و هم اکنون یک چاه اکتشافی و دو چاه ارزیابی در این میدان حفاری شده است.
نوشادی با بیان اینکه مطالعات نشان می دهد تولید این میدان در فاز نخست ٣٠ هزار بشکه در روز است، اظهار داشت: میدان جفیر که واحد فرآورش ١٦٥ هزار بشکه ای در آن احداث شده نیز در قالب این بسته معرفی می شود.

** معرفی طرح های توسعه غرب کارون
«کرامت بهبهانی» مجری طرح توسعه میدان آزادگان شمالی نیز در نشست تخصصی «معرفی طرح های نفتی خشکی ایران» با معرفی سه طرح توسعه میادین آزادگان جنوبی، فاز سه دارخوین و چنگوله، گفت: توسعه میدان چنگوله هنوز آغاز نشده است.
مجری طرح توسعه میدان آزادگان شمالی با بیان اینکه تولید ٣٢٠ هزار بشکه در روز در فاز یکم توسعه میدان آزادگان جنوبی هدفگذاری شده است، افزود: قرار است که سقف تولید این میدان در فاز دوم به ٦٠٠ هزار بشکه در روز افزایش یابد.
بهبهانی با بیان اینکه مساحت این میدان حدود ٢٠٠ کیلومتر مربع است، گفت: نفت درجای این میدان 2.6 میلیارد بشکه است.
وی ادامه داد: از سال ٢٠٠٨ تاکنون روزانه حدود ٥٠ هزار بشکه نفت از میدان آزادگان جنوبی تولید می شود و تاکنون عملیات لرزه نگاری سه بعدی میدان آزادگان جنوبی انجام شده است.
بهبهانی اضافه کرد: نفت درجای میدان آزادگان جنوبی حدود 25.6 میلیارد بشکه نفت تخمین زده می شود و با توجه به اینکه تولید این میدان از سال ٢٠٠٨ آغاز شده است، ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری در این میدان و فزایش تولید وجود دارد.
بهبهانی در ادامه به معرفی طرح توسعه فاز سوم میدان نفتی دارخوین پرداخت و گفت: هم اکنون ١٦٠ هزار بشکه در روز نفت از این میدان تولید می شود.
مجری طرح توسعه میدان آزادگان شمالی افزود: طبق برنامه، امکان تولید روزانه ٦٠ هزار بشکه از میدان دارخوین در فاز سوم توسعه وجود دارد.
بهبهانی درباره طرح توسعه میدان چنگوله نیز اظهار داشت: میدان چنگوله در سال ١٩٩٩ کشف شده و تاکنون توسعه نیافته است.
وی اظهار داشت: وسعت این میدان ٢٥٠ کیلومتر مربع و نفت درجای میدان را 2.4 میلیارد بشکه نفت و قرار است تولید این میدان در ابتدا به ١٥ هزار بشکه و در نهایت به روزانه ٥٠ هزار بشکه افزایش یابد.
به گزارش ایرنا، همایش بین المللی رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران از صبح دیروز با حضور نمایندگان 137 شرکت بین المللی از کشورهای مختلف در سالن اجلاس سران کار خود را آغاز کرد.
این همایش با استقبال شرکت های بین المللی فعال در صنعت نفت ایران و جهان مواجه شده به طوری که شرکت های معتبر نفتی، برای اطلاع از مفاد این مدل جدید قرارداد، نمایندگانی را روانه تهران کرده اند.
کارشناسان در نشست تخصصی عصر دیروز(شنبه) که با عنوان «معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی از منظر حقوقی و قراردادی» برگزار شد، بخش هایی از جزئیات مدل جدید قراردادهای نفتی ایران(IPC) را برای نمایندگان داخلی و خارجی شرکت های نفتی تشریح کردند.

منبع: ایرنا

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.