ده‌ها اسکلت دوره نوسنگی از قربانیان آئین‌های خاص در منطقه ای با قدمت تقریبا سه هزار ساله واقع در «آکسفوردشایر» انگلیس کشف شد.

کشف اسکلت

به نقل از سی ان ان، اجساد 26 نفر مردمان عصر آهن و دوره رم باستان در آکسفوردشایر» انگلیس یافت شد.
در میان اجساد کشف شده، جسد زنی با پاهای قطع شده و دستانی بسته در پشت سرش و فرد دیگری که سرش بین پاهایش قرار گرفته بود، دیده می شود.
همچنین مجموعه ای از اجسام دوره های زمانی مختلف به هنگام عملیات قراردادن لوله های آب در این مکان پیدا شد.

اثر باستانی

باستان شناسان معتقدند که اجساد کشف شده، متعلق به همان جامعه ای است که در خلق طرح اسب سفید «یوفینگتون» در تپه های اطراف این منطقه نقش داشتند.
«پائولو گوآرینو» از اعضای موسسه باستان شناسی «کاتسولد» در انگلیس گفت: این یافته ها، دریچه ای منحصر به فرد را به حیات و مرگ جوامعی باز می کند که ما صرفا اطلاعاتی در مورد بناهای تاریخی شان تنها در اختیار داریم.

انگلیس

وی افزود: نتایج تحلیل و بررسی این آثار دست ساز، استخوان حیوانات، اسکلت های انسانی و نمونه های خاک این مکان به ما کمک می کند به اطلاعات مهمتری در مورد تاریخ جوامعی دست یابیم که این زمین ها را سال های دور اشغال کردند.
«نیل هولبروک» مدیر موسسه کاتسولد نیز گفت: این کشفیات، امکان تحقیق در مورد عقاید و خرافه های ساکنان منطقه آکسفوردشایر قبل از غلبه امپراطوری رم بر آن را فراهم می آورد.
وی افزود: مدارک موجود نشان می دهد که اجساد دفن شده در این گودال ها، احتمالا قربانیان انسانی مراسمی خاص بوده اند.
وی یادآور شد که این یافته ها، تفسیر ما در مورد گذشته را به چالش می کشد و ما را به تلاش برای فهم عقاید مردمی سوق می دهد که بیش از دو هزار سال پیش زیسته و مرده اند./ایرنا