حاتمی کیا چهره هنر انقلاب در سال ۹۷

فیلم /
شناسه خبر: 463124

ابراهیم حاتمی کیا بعد از دریافت جایزه اش گفت: من به این لحظه بسیار افتخار می‌کنم. ۳۸ سال است فیلم می‌سازم و این زمانی نزدیک به عمر انقلاب است. تا یادم می‌آید همیشه فراز وفرود‌های زیادی برای فیلم ساختن داشته ام. گاهی احساس می‌کنم زیاد حرف می‌زنم، اما باید بگویم این راهی همواربرایمان نبوده است. ما راه را ساختیم و آنچه را در ابتدای انقلاب نسبت به هنر متعهد، چه گفتن و چگونه گفتن مطرح بود مشخص کردیم.