رهبر معظم انقلاب در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات قرآن کریم: حرکت عظیمی راه افتاده که در دنیا کم‌نظیر است؛ اینکه آحاد مردم این‌جور سیل‌‌آسا حرکت کنند و بروند؛ این یک پدیده مهمی است، این درس شهدای ماست.