21 فروردین 1362 -آغاز عملیات والفجر

عکس /
شناسه خبر: 461467

فروردین 1362 - عملیات «والفجر یک» با رمز یا الله در شمال غربی فکه، آغاز شد.