تصاویر هوایی منطقه پل دختر و روستاهای اطراف

عکس /
شناسه خبر: 459924

تصویر هوایی نمایی از منطقه پل دختر و روستاهای اطراف را در روز جمعه و پس از سیل اخیر نشان می دهد.