تصاویر برف و باران شدید در کوهرنگ

عکس /
شناسه خبر: 458975

بارش برف و باران که از اوایل هفته آغاز شده است، موجب آب گرفتگی روستاها و قطع برق در شهرستان گوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری شده است.

 بارش برف و باران که از اوایل هفته آغاز شده است، موجب آب گرفتگی روستاها و قطع برق در شهرستان گوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری شده است./

  تصاویر برف و باران شدید در کوهرنگ
  تصاویر برف و باران شدید در کوهرنگ
  تصاویر برف و باران شدید در کوهرنگ
  تصاویر برف و باران شدید در کوهرنگ
  تصاویر برف و باران شدید در کوهرنگ
  تصاویر برف و باران شدید در کوهرنگ