نمایش اقتدار ایران در آسمان

فیلم /
شناسه خبر: 440487

مرحله اصلی هشتمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت، با رمز مقدس یا حسین(ع) در منطقه عمومی اصفهان به پایان رسید

کلمات کلیدی